Špediterske usluge

Radeći duži niz godina na raznovrsnim poslovima organizacije i pripreme uvozno-izvoznih  poslova, u mogućnosti smo da svojim poznavanjem  zakonskih mogućnosti i parkse asistiramo u pronalaženju optimalnih rešenja.

U okviru ove delatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.

Posedujemo carinsku garanciju u visni koja omogućava nesmetan rad, kako  za upućenje robe sa granice do nadležne carinske ispostave, tako i u postupku carinjenja.

Održavamo stalnu i korektnu  saradanju sa Inspekcijskim organima:  Sanitarnom, Tržišnom, Fito, Veterinarskom i obezbeđujemo potrebna rešenja za uvoz ili izvoz robe.

U cilju što kvalitetnijeg obavljanja posla redovno pratimo sve propise direktno i indirektno vezane za obavljane špediterskih i transportnih poslova.

Zaposleni poseduju Licencu Republičke Uprave Carina: Carinski Agent

Savremena IT organizacija podrazumeva elektronsko  poslovanje, potvrđeno Licencom Republičke Uprave Carina, koje se ogleda u on-lajn podnošenju carinskih dokumenata.

Sedište firme je u Novom Sadu. Broj komitenata se permanentno proširuje, kao i teritorija na kojoj poslujemo, pa ovu delatnost obavljamo i u predstavništvu Beograd, Filijale Aerodrom Beograd, Bačka Palanka i Subotica.

U saradnji sa proverenim partnerima pokrivamo rad na svim graničnim prelazima.

Osnovne operacije:

  • organizacija otpreme-dopreme robe
  • skladištenje robe
  • priprema carinske dokumentacije i zastupanje u carinskom postupku isporuka robe

Avio prevoz

Centar operacija se nalazi na Aerodomu Nikola Tesla. U izvozu nudimo mogućnost preuzimanja robe iz mesta otpreme i predaju na kargo  terminal; obavljanje carinskih formalnosti kao i praćenje toka posla i obaveštavanje o trenutnoj poziciji pošiljke;

U uvozu nudimo obavljane carinskih formalnosti uz pribavljanje potrebnih certifikata i brzu isporuku robe primaocu. Osnovne operacije:

  • organizacija otpreme i dopreme robe na aerodrom Nikola Tesla (Bg)
  • rezervacija leta
  • priprema carinske dokumentacije i zastupanje u carinskom postupku

Osiguranje robe

Kroz tekuće poslove osiguranja robe u transportu, u mogućnosti smo da ponudimo širok spektar pokrića za slučajeve krađe, oštećenja u transportu, kao i generalne štete, koristeći prvoklasne kompanije koje garantuju brz i efikasan postupak obrade dokumentacije i isplate naknade.