PROFIL FIRME

Firma je osnovana 1990.-te  u cilju bavljenja špedicijom i međunarodnim transportom, u trenutku kada se javljaju prve naznake promene sistema poslovanja i organizovanja preduzeća. Uočili smo svoje mesto u segmentu koji je bio blizak našem dotadašnjem poslu i krenuli u ubrzan razvoj.

Sa širenjem kruga komitenata, kreće se u stvaranje sopstvenog voznog parka. Međunarodni transport se prirodno proširio i na domaće tržište, opet diktiran potrebama partnera.

Poslovanje se širi van Novog Sada, sedišta firme, otvorene su filijale u Subotici i  na Aerodromu Nikola Tesla. Prevoz robe na međunarodnim relacijama, započet u segemntu  brze isporuke robe kombi vozilima i solo kamionima, proširio se na transport šleperima.

Danas, firma je organizovana da u potpunosti ispunjava ugovorne  obaveze svojih klijenata kao i  za brzo prilagođavanje novim izazovima. Sedište je i dalje u Novom Sadu, predstavištvo u Beogradu sa odeljenjem na aerodromu Nikola Tesla i predstavništva Bačkoj Palanci i Subotici.

Početak korišćenja elektronskog poslovanja u komunikaciji sa Upravom Carina je  otvorio nove, šire mogućnosti pokrivanja tržišta uslugama na najvišem nivou.

Sopstveni vozni park čine šleperi  Euro 3 standarda, što obezbezbeđuje potrebne dozvole za obavljanje svih postavljenih zadataka u međunarodnom transportu. Distributivni vozni park je sačinjen od vozila svih kategorija, od kombi vozila do šlepera, čime pokrivamo celu paletu usluga na nacionalnoj teritoriji.